Selecteer een pagina

Sportplatform Lelystad

al 38 verenigingen en sportaanbieders sloten zich aan

Sportplatform Lelystad heeft als missie de verbindende factor te zijn tussen enerzijds alle sportaanbieders in Lelystad, waarbij kennis gedeeld wordt en samenwerking gestimuleerd. Anderzijds tussen de sportaanbieders en de gemeente Lelystad, waarbij de sport bijdraagt aan een constructief dialoog en een adviserende rol heeft.

Alle aangesloten partijen vormen samen Sportplatform Lelystad. De vertegenwoordiging naar buiten wordt gedaan door de kerngroep, met daarin de aanvoerders namen de commerciële aanbieders, de binnensport en de buitensport. Deze kerngroep verzamelt signalen bij de achterban, organiseert indien gewenst thematafels voor dialoog en stemt af met gemeente, politiek en Sportbedrijf Lelystad.

Tijdens de Sporttafel heeft Jack Schoone, de wethouder van Sport en Bewegen in de gemeente Lelystad, toegezegd Sportplatform Lelystad te accepteren als advies en overleg partner. Binnenkort zal er een persmoment worden georganiseerd waarbij de ondertekende intentieverklaringen worden overhandigd.

Alles wat het Sportplatform onderneemt heeft als doel Lelystad in beweging te krijgen en te houden op een vitale manier.

VOLG ONS

Pamflet Sportplatform Lelystad

Gezonde en energieke inwoners, dat willen we allemaal. Als Sportplatform Lelystad denken we dat we een bijdrage kunnen leveren aan deze mooie ambitie. Het Sportplatform Lelystad bestaat uit een groep van 36 Lelystadse sportaanbieders (verenigingen en commerciële aanbieders) die een intentieverklaring hebben ondertekend waarin zij beloven elkaar te ondersteunen en samen te werken bij de organisatie van de sport in Lelystad. Daarnaast wil het platform een volwaardig gesprekspartner zijn als het gaat over beleid in het belang van sport en bewegen in onze stad.

Om richting te geven aan onze gemeenschappelijke ambitie hebben wij een pamflet samengesteld.Dit pamflet is aangeboden aan alle politieke partijen in Lelystad.

Wethouder Sport Jack Schoone neemt de intentieverklaringen in ontvangst van Herman van Haarlem, vertegenwoordiger namens de binnensport. Achter op de foto Elske Warners (namens de buitensport) en Anil Ghiraw (namens de commerciële sport). Op de foto ontbreekt Roger van der Klugt. Aan hem dankt het platform het vele secretariaatswerk.

Foto: Fotostudio Wierd.

Wethouder Jack Schoone neemt intentieverklaring Sportplatform in ontvangst

Rol verenigingen en andere sportaanbieders essentieel

In 2021 is het Sportplatform opgericht. Het platform bestaat uit 36 sportaanbieders uit de sectoren Sport en Bewegen en gezondheid. Voorzitter Herman van Haarlem overhandigde woensdag 9 juni 2021 de intentieverklaringen aan wethouder Sport Jack Schoone. De heer Van Haarlem gaf hierbij aan dat hij hoopte dat dit het begin zou zijn van een goed gesprek tussen uitvoerders en beleidsmakers, met als doel van Lelystad een sportieve en sociale stad te maken. Wethouder Jack Schoone nam de intentieverklaringen graag in ontvangst en onderstreepte de sociale rol van de verenigingen en andere sportaanbieders. Iets wat in deze Corona tijd extra duidelijk is geworden. Ook de wethouder wil graag het gesprek voeren en benadrukte zijn ambitie om Lelystad niet alleen qua inwoneraantal te laten groeien, maar zeker ook als sportieve hoofdstad van de Flevoland.

Sta jij er nog niet bij?

Berichten

Project Local Talent

Project Local Talent

In samenwerking met de Gemeente Lelystad organiseert Artlife het project Local Talent.Local Talent is een project waarbij je je als vereniging kosteloos kunt aansluiten. Het project beoogd, jongeren in actie laten komen, hen meer laten bewegen en meer laten doen voor...

Lees meer
Openingsplan

Openingsplan

Met een openingsplan opent het kabinet stap voor stap de samenleving. Bij elke stap verdwijnen er coronamaatregelen. Hoe snel het gaat hangt af van het aantal corona-patiënten in de ziekenhuizen. Het is daarom juist nu belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels...

Lees meer
Nieuw fonds sport en bewegen – VSBfonds

Nieuw fonds sport en bewegen – VSBfonds

NOC*NSF en VSBfonds lanceren eind mei een nieuw Nationaal Fonds voor de Sport. Omdat we er samen van overtuigd zijn dat de vele sportverenigingen, sportfondsen, sportbonden en andere georganiseerde sportinitiatieven, -projecten en -programma’s in ons land een...

Lees meer
Een greep uit de kas

Een greep uit de kas

Nog te vaak gaan er dingen mis binnen besturen van verenigingen en stichtingen. Slecht bestuur kan voor grote problemen zorgen. Vanaf 1 juli geldt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze nieuwe wet moet ervoor zorgen dat besturen professioneler gaan...

Lees meer
Vitaal Lelystad

Vitaal Lelystad

Stichting Lelystad Vitaal is een onafhankelijke stichting die geld werft voor effectieve sport- en beweegprojecten in Lelystad. Sportbedrijf Lelystad heeft deze stichting in 2020 in het leven geroepen om ondanks de gemeentelijke bezuinigingen meer te kunnen betekenen...

Lees meer
Jaarverslag 2020 Sportbedrijf Lelystad

Jaarverslag 2020 Sportbedrijf Lelystad

Beste leden van het sportieve hart van Lelystad, Hierbij stuur ik jullie het jaarverslag van Sportbedrijf Lelystad. Het jaar 2020 heeft zich gekenmerkt door afwisselende perioden van open, deels open en volledig gesloten. Het heeft gevoeld alsof je in een auto zit die...

Lees meer

© Sportplatform Lelystad 2021