PAMFLET SPORTPLATFORM LELYSTAD

Gezonde en energieke inwoners, dat willen we allemaal. Als Sportplatform Lelystad denken we dat we een bijdrage kunnen leveren aan deze mooie ambitie. Het Sportplatform Lelystad bestaat uit een groep van 36 Lelystadse sportaanbieders (verenigingen en commerciële aanbieders) die een intentieverklaring hebben ondertekend waarin zij beloven elkaar te ondersteunen en samen te werken bij de organisatie van de sport in Lelystad. Daarnaast wil het platform een volwaardig gesprekspartner zijn als het gaat over beleid in het belang van sport en bewegen in onze stad.
Om richting te geven aan onze gemeenschappelijke ambitie hebben wij een pamflet samengesteld. 

DOWNLOAD

Download hier jouw versie van het pamflet van Sportplatform Lelystad

Sociaal Domein

DE GEMEENTE HEEFT EEN ZEER BELANGRIJKE ROL IN DE ZORG EN HET WELZIJN VAN DE INWONERS.

_________ _ ___________

Concrete ideeën

Versterk het sportnetwerk van sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders.

Bied professionele begeleiding bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie voor
de sportvereniging.

Bied professionele begeleiding voor het ontwikkelen van passend vrijwilligersbeleid,
inclusief opleiding en ontwikkeling.

Bied professionele projectmatige begeleiding bij het uitvoeren van nieuwe initiatieven.

Zorg voor een verbinding met zorg, welzijn, onderwijs en andere maatschappelijke
organisaties door de inzet van een buurtsportcoach. Zorg voor een effectieve
toeleiding vanaf het (basis)onderwijs naar de sportaanbieders in onze stad. Met
name in het middelbaar beroepsonderwijs is de toeleiding naar de sportaanbieders
erg problematisch.

Faciliteer de samenwerking tussen kinderdagverblijven, scholen en de sportsector
voor een afgestemd sportaanbod voor kinderen van alle leeftijden, bijvoorbeeld het
gezamenlijk inzetten van accommodaties, sportscholen en trainers.

Creëer bewustwording bij ouders en verzorgers over het belang van sport en
bewegen door middel van informatie via consultatiebureaus, kinderdagverblijven,
scholen, buurtsportcoaches en sportaanbieders.

Ondersteun sportaanbieders met nieuw sportaanbod voor de jeugd, zowel bij
sportverenigingen als bij ondernemende sportaanbieders.

Maak cursusaanbod beschikbaar voor trainers en coaches die zich willen scholen op
het gebied van jeugdsport.

Stimuleer en ondersteun clubs met het creëren van een veilig en positief sportklimaat
door te helpen met een vertrouwenscontactpersoon, de VOG voor medewerkers en
vrijwilligers en het opstellen van preventief beleid.

Maak sporten toegankelijk voor kinderen uit een kansarme omgeving. Maak het
sportaanbod ook voor specifieke doelgroepen goed vindbaar en passend bij vraag en
aanbod in de regio. Zorg dat sportaanbieders voldoende in staat zijn deze
doelgroepen op te vangen.

Speciale aandacht voor alleenstaande ouderen in onze stad. Een beter (aangepast)
en/of zichtbaarder sportaanbod kan een bijdrage leveren deze groep aan het sporten
te krijgen. De toeleiding van de maatschappelijke organisaties voor ouderen naar de
sportaanbieders moet beter.

Een speciaal fonds voor minder draagkrachtige volwassen inwoners zodat ook deze
groep gebruik kan maken van ons sportaanbod. 

_________ _ ___________

© Sportplatform Lelystad 2021