Sportplatform Lelystad

47 verenigingen en sportaanbieders sloten zich al aan

Sportplatform Lelystad heeft als missie de verbindende factor te zijn tussen enerzijds alle sportaanbieders in Lelystad, waarbij kennis gedeeld wordt en samenwerking gestimuleerd. Anderzijds tussen de sportaanbieders en de gemeente Lelystad, waarbij de sport bijdraagt aan een constructief dialoog en een adviserende rol heeft.

Alle aangesloten partijen vormen samen Sportplatform Lelystad. De vertegenwoordiging naar buiten wordt gedaan door de kerngroep, met daarin de aanvoerders namen de commerciële aanbieders, de binnensport en de buitensport. Deze kerngroep verzamelt signalen bij de achterban, organiseert indien gewenst thematafels voor dialoog en stemt af met gemeente, politiek en Sportbedrijf Lelystad.

Tijdens de Sporttafel heeft Jack Schoone, de wethouder van Sport en Bewegen in de gemeente Lelystad, toegezegd Sportplatform Lelystad te accepteren als advies en overleg partner. Binnenkort zal er een persmoment worden georganiseerd waarbij de ondertekende intentieverklaringen worden overhandigd.

Alles wat het Sportplatform onderneemt heeft als doel Lelystad in beweging te krijgen en te houden op een vitale manier.

Omslagafbeelding voor Sportplatform Lelystad

2 days ago

LelyBarz weer opgeruimd. Er kan in het voorjaar weer flink gesport worden. Succes 💪Op woensdag 29 maart om 19.00 uur hebben we een ‘zeepsopuurtje’ gepland. Wie helpen er mee om de stangen dan schoon te boenen? ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook

2 days ago

Mag ik jullie voorstellen: Sportploeg van het jaar 2022 Lelystad!!!Gefeliciteerd allemaal, verdiend gewonnen!!Sportbedrijf Lelystad wat een gezellige avond, top georganiseerd! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook

3 days ago

Sportkampioenen van Lelystad. ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook

Zaterdag 25 maart 2023 de Lelystadse Sportverkiezingen

Het Lelystadse sportfeest heeft dit jaar een breed karakter. Naast het uitreiken van de sporttitels delen we het podium ook met zoveel mogelijk sporters die avond. Dit doen we door het laten zien van de maatschappelijke bijdrage van sportclubs en het vieren van het 50-jarig bestaan van een aantal verenigingen. Daarnaast zetten we alle Lelystadse jeugdkampioenen op het podium in de ‘sportlight’ tijdens een echte kampioenenparade. Zo geven we topsport en breedtesport de aandacht die het verdient. Kortom, de Lelystadse Sportverkiezingen beloven het eerste grote sportfeest van 2023 te worden. De voorbereidingen zijn in volle gang en binnenkort volgt het verrassende programma.

31-01-2023 De Raad stemt unaniem in met Sport en Beweegvisie 2023-2030

Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2023, werd de Sport en Beweegvisie 2023-2030 unaniem aangenomen. De Sport en Beweegvisie 2023-2030, geschreven door A. Kasel beleidsambtenaar Sport van gemeente lelystad met inbreng van sportverenigingen n.a.v drie Sportcafés, is het plan voor de toekomst voor een sportief en gezond Lelystad.

De inwoners van Lelystad bewegen minder dan de landelijke beweegnorm en het aantal kinderen met overgewicht is hier hoger dan in de rest van Nederland. De raad had zich al ten doel gesteld om meer mensen (8.300) aan het bewegen te krijgen en daar komt komt de omarming van de Sport en Beweegvisie 2023-2030 bij.

In de Sport en Beweegvisie 2023-2030 staan 3 voorstellen om tot een gezond en beter sportklimaat in Lelystad te komen. De raad stemde in met het voorstel “De basis op orde”. Dit voorstel betekend dat de huidige voorzieningen daar waar noodzakelijk een update krijgen en dat de 4de sporthal (Porteum) er gaat komen. Deze Sporthal moet de huidige krapte oplossen. Meer leerlingen die sportlessen kunnen volgen en sportverenigingen die de wachtlijsten kunnen wegwerken.

De komende jaren wordt gekeken wat er nodig is om de groei van Lelystad naar 100.000+ inwoners bij te benen.

Manifest

Dit manifest is een oproep aan de politiek om:

de vitaliteit van de inwoners van lelystad als
een speerpunt te benoemen.

samenwerking te organiseren tussen gemeente, onderwijs,
zorg- en welzijn, bedrijfsleven en sportaanbieders

de sportaanbieders te versterken en te ondersteunen en hen
als verbindende factor te erkennen.

door inzet op preventie bij kinderen en jongeren voor
gezonde generaties in de toekomst te zorgen.

de openbare ruimte zo in te richten dat inwoners zelf
aan hun vitaliteit kunnen werken.

randvoorwaarden te scheppen zodat iedereen mee kan doen
met sport en bewegen in lelystad.

de inzet van sport en bewegen als middel voor inclusiviteit
vanuit verschillende beleidsterreinen te benutten.

de sociaal maatschappelijke waarde van sport te erkennen
door een bruisend verenigingsleven te faciliteren.

topsport en onze topsporters als aanjager(s)
voor sportparticipatie te gebruiken.

als raad en college zelf ook te laten zien dat sport, bewegen
en vitaliteit belangrijk is door aan te haken bij specifieke projecten
en/of zelf zichtbaar te zijn in de sport- en beweegwereld.

de kracht van samenwerken en samen doen te erkennen en dit
te stimuleren binnen de wijken, het onderwijs en
de sportverenigingen/sportaanbieders.

Kortom,
Investeer in de vitaliteit van Lelystad!

Partnership met juridisch adviesbureau: de Raadgevers

Sportbedrijf Lelystad is een partnership aangegaan met juridisch adviesbureau: de Raadgevers. Alle Lelystadse sportverenigingen met vragen over sportrecht kunnen bij dit bureau terecht. Het servicecontract geeft besturen de kans om gratis advies te krijgen. Dit juridisch adviesbureau kun je ook consulteren bij een conflict met het Sportbedrijf over bv de huurverhoging of gebrekkige onderhoud.
Per “conflict” situatie wordt bekeken wat de beste oplossing is, lees; mediation of rechtsbijstand door de Raadgevers. De raadgevers zijn er in eerste instantie voor de clubs.

Uiteraard wil Sander Enkelaar vanuit zijn rol als verenigingsondersteuner bemiddelen waar nodig en waar het kan.

Sta jij er nog niet bij?

Berichten

De Raad stemt unaniem in met Sportvisie 2030

De Raad stemt unaniem in met Sportvisie 2030

Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2023, werd de Sport en Beweegvisie 2023-2030 unaniem aangenomen. De Sport en Beweegvisie 2023-2030, geschreven door A. Kasel beleidsambtenaar Sport van gemeente lelystad met inbreng van sportverenigingen n.a.v drie...

Lees meer
Subsidieregels – ondersteuning voor Oekraïnse vluchtelingen

Subsidieregels – ondersteuning voor Oekraïnse vluchtelingen

De Provincie Flevoland wil maatschappelijke initiatieven ondersteunen die een bijdrage leveren aan het welzijn van de Oekraïense vluchtelingen in Flevoland en hun deelname aan de Flevolandse maatschappij versterken. Dat betekent dus een activiteit waaraan Oekraïense...

Lees meer
Volwassenenfonds Sport & Cultuur voor minima

Volwassenenfonds Sport & Cultuur voor minima

Lelystedelingen met een laag inkomen kunnen bij deelname aan sportieve en culturele activiteiten voortaan een beroep doen op het Volwassenfonds Sport & Cultuur. Het gaat hierbij om volwassen inwoners die een inkomen hebben tot 130% van de bijstandsnorm. Het...

Lees meer
Eelco Derks – De eerste 100 dagen

Eelco Derks – De eerste 100 dagen

Precies 100 dagen geleden begon Eelco Derks aan zijn eerste dag als directeur-bestuurder bij ons. Hoe bevalt het hem tot nu toe, wat vindt hij van het Lelystadse sportaanbod en welke uitdagingen ziet hij? Derks geeft op deze en andere vragen antwoord in de...

Lees meer
Sportcafés Eerste helft – Samen bewegen naar ons doel 2030

Sportcafés Eerste helft – Samen bewegen naar ons doel 2030

Ruim 41 organisaties hebben tijdens het eerste Sportcafé van dit jaar meegedacht over de Sportvisie 2030 van de gemeente Lelystad. De organisaties kwamen uit de sectoren sport, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven. Het Sportcafé heeft verder in het teken gestaan van de...

Lees meer

© Sportplatform Lelystad 2023