Selecteer een pagina

Sportplatform Lelystad

Sportplatform Lelystad heeft als missie de verbindende factor te zijn tussen enerzijds alle sportaanbieders in Lelystad, waarbij kennis gedeeld wordt en samenwerking gestimuleerd. Anderzijds tussen de sportaanbieders en de gemeente Lelystad, waarbij de sport bijdraagt aan een constructief dialoog en een adviserende rol heeft.

Alle aangesloten partijen vormen samen Sportplatform Lelystad. De vertegenwoordiging naar buiten wordt gedaan door de kerngroep, met daarin de aanvoerders namen de commerciële aanbieders, de binnensport en de buitensport. Deze kerngroep verzamelt signalen bij de achterban, organiseert indien gewenst thematafels voor dialoog en stemt af met gemeente, politiek en Sportbedrijf Lelystad.

Tijdens de Sporttafel heeft Jack Schoone, de wethouder van Sport en Bewegen in de gemeente Lelystad, toegezegd Sportplatform Lelystad te accepteren als advies en overleg partner. Binnenkort zal er een persmoment worden georganiseerd waarbij de ondertekende intentieverklaringen worden overhandigd.

Alles wat het Sportplatform onderneemt heeft als doel Lelystad in beweging te krijgen en te houden op een vitale manier.

Sta jij er nog niet bij?

Berichten

Openingsplan

Openingsplan

Met een openingsplan opent het kabinet stap voor stap de samenleving. Bij elke stap verdwijnen er coronamaatregelen. Hoe snel het gaat hangt af van het aantal corona-patiënten in de ziekenhuizen. Het is daarom juist nu belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels...

Lees meer
Nieuw fonds sport en bewegen – VSBfonds

Nieuw fonds sport en bewegen – VSBfonds

NOC*NSF en VSBfonds lanceren eind mei een nieuw Nationaal Fonds voor de Sport. Omdat we er samen van overtuigd zijn dat de vele sportverenigingen, sportfondsen, sportbonden en andere georganiseerde sportinitiatieven, -projecten en -programma’s in ons land een...

Lees meer
Een greep uit de kas

Een greep uit de kas

Nog te vaak gaan er dingen mis binnen besturen van verenigingen en stichtingen. Slecht bestuur kan voor grote problemen zorgen. Vanaf 1 juli geldt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze nieuwe wet moet ervoor zorgen dat besturen professioneler gaan...

Lees meer
Vitaal Lelystad

Vitaal Lelystad

Stichting Lelystad Vitaal is een onafhankelijke stichting die geld werft voor effectieve sport- en beweegprojecten in Lelystad. Sportbedrijf Lelystad heeft deze stichting in 2020 in het leven geroepen om ondanks de gemeentelijke bezuinigingen meer te kunnen betekenen...

Lees meer
Jaarverslag 2020 Sportbedrijf Lelystad

Jaarverslag 2020 Sportbedrijf Lelystad

Beste leden van het sportieve hart van Lelystad, Hierbij stuur ik jullie het jaarverslag van Sportbedrijf Lelystad. Het jaar 2020 heeft zich gekenmerkt door afwisselende perioden van open, deels open en volledig gesloten. Het heeft gevoeld alsof je in een auto zit die...

Lees meer

© Sportplatform Lelystad 2021