Selecteer een pagina

Sportplatform Lelystad

al 39 verenigingen en sportaanbieders sloten zich aan

Sportplatform Lelystad heeft als missie de verbindende factor te zijn tussen enerzijds alle sportaanbieders in Lelystad, waarbij kennis gedeeld wordt en samenwerking gestimuleerd. Anderzijds tussen de sportaanbieders en de gemeente Lelystad, waarbij de sport bijdraagt aan een constructief dialoog en een adviserende rol heeft.

Alle aangesloten partijen vormen samen Sportplatform Lelystad. De vertegenwoordiging naar buiten wordt gedaan door de kerngroep, met daarin de aanvoerders namen de commerciële aanbieders, de binnensport en de buitensport. Deze kerngroep verzamelt signalen bij de achterban, organiseert indien gewenst thematafels voor dialoog en stemt af met gemeente, politiek en Sportbedrijf Lelystad.

Tijdens de Sporttafel heeft Jack Schoone, de wethouder van Sport en Bewegen in de gemeente Lelystad, toegezegd Sportplatform Lelystad te accepteren als advies en overleg partner. Binnenkort zal er een persmoment worden georganiseerd waarbij de ondertekende intentieverklaringen worden overhandigd.

Alles wat het Sportplatform onderneemt heeft als doel Lelystad in beweging te krijgen en te houden op een vitale manier.

VOLG ONS

Lelystad, 14-10-2021

Beste leden,

Vandaag heeft een delegatie van het Sportplatform en de directeur van het Sportbedrijf uitgebreid met elkaar gesproken. Een constructief overleg, waarin we nog meer proberen schouder aan schouder samen te werken. Vandaar dat is besloten dat we vanaf 2022 elk kwartaal een overleg plannen om bij te praten en bekijken waar we elkaar kunnen verstevigen en ondersteunen.

Aangezien het Sportplatform haar leden vertegenwoordigt, zal het Sportplatform elke kwartaal inventariseren welke gezamenlijke en overstijgende knelpunten er zijn en deze agenderen in het overleg. Het Sportbedrijf continueert het gebruikersoverleg, zodat ook praktische onderwerpen aan bod komen die voor een specifieke vereniging relevant zijn om te bespreken.

Lelystad 6-10-2021

Beste fractievoorzitters,

Op 19 juni heeft u van ons een mail gehad over het onlangs opgerichte Sportplatform Lelystad en onze ambitie tbv het verkiezingsprogramma GR 2022. Helaas hebben we nog niet van iedereen een reactie mogen ontvangen. Omdat we binnenkort onze deelnemers een overzicht willen geven over hoe politieke partijen denken over sport en bewegen in Lelystad en over het Sportplatform Lelystad wil ik u vragen alsnog te reageren.

Pamflet Sportplatform Lelystad

Gezonde en energieke inwoners, dat willen we allemaal. Als Sportplatform Lelystad denken we dat we een bijdrage kunnen leveren aan deze mooie ambitie. Het Sportplatform Lelystad bestaat uit een groep van 36 Lelystadse sportaanbieders (verenigingen en commerciële aanbieders) die een intentieverklaring hebben ondertekend waarin zij beloven elkaar te ondersteunen en samen te werken bij de organisatie van de sport in Lelystad. Daarnaast wil het platform een volwaardig gesprekspartner zijn als het gaat over beleid in het belang van sport en bewegen in onze stad.

Om richting te geven aan onze gemeenschappelijke ambitie hebben wij een pamflet samengesteld.Dit pamflet is aangeboden aan alle politieke partijen in Lelystad.

Wethouder Sport Jack Schoone neemt de intentieverklaringen in ontvangst van Herman van Haarlem, vertegenwoordiger namens de binnensport. Achter op de foto Elske Warners (namens de buitensport) en Anil Ghiraw (namens de commerciële sport). Op de foto ontbreekt Roger van der Klugt. Aan hem dankt het platform het vele secretariaatswerk.

Foto: Fotostudio Wierd.

Wethouder Jack Schoone neemt intentieverklaring Sportplatform in ontvangst

Rol verenigingen en andere sportaanbieders essentieel

In 2021 is het Sportplatform opgericht. Het platform bestaat uit 36 sportaanbieders uit de sectoren Sport en Bewegen en gezondheid. Voorzitter Herman van Haarlem overhandigde woensdag 9 juni 2021 de intentieverklaringen aan wethouder Sport Jack Schoone. De heer Van Haarlem gaf hierbij aan dat hij hoopte dat dit het begin zou zijn van een goed gesprek tussen uitvoerders en beleidsmakers, met als doel van Lelystad een sportieve en sociale stad te maken. Wethouder Jack Schoone nam de intentieverklaringen graag in ontvangst en onderstreepte de sociale rol van de verenigingen en andere sportaanbieders. Iets wat in deze Corona tijd extra duidelijk is geworden. Ook de wethouder wil graag het gesprek voeren en benadrukte zijn ambitie om Lelystad niet alleen qua inwoneraantal te laten groeien, maar zeker ook als sportieve hoofdstad van de Flevoland.

Sta jij er nog niet bij?

Berichten

Lokale Sportplatformen

Lokale Sportplatformen

Een Lokale sportraad is een bundeling van vertegenwoordigers van de lokale sport. Het is een stevige gesprekspartner voor de gemeente doordat de sportraad het belang van de clubs op tafel legt. Zo’n lokale samenwerking komt ten goede aan het versterken van clubs en...

Lees meer
Vrijwilligers gezocht voor de Benelux Tour 2021

Vrijwilligers gezocht voor de Benelux Tour 2021

Op dinsdag 31 augustus komt de Benelux Tour Lelystad aandoen. De 2e etappe vind hier dan plaats en dat is een tijdrit. Op deze dag zullen toppers als Mathieu van der Poel, Tom Dumoulin, Peter Sagan en vele andere toppers de stenen uit de weg fietsen in en rond...

Lees meer
Het Volwassenen Sport- en Cultuurfonds

Het Volwassenen Sport- en Cultuurfonds

Ruim 1 miljoen mensen in Nederland heeft geen geld om deel te nemen aan sport of culturele activiteiten. Het Volwassenenfonds gelooft dat dit juist belangrijke ingrediënten zijn voor een gelukkig leven. Het fonds in het kort:• Voor volwassenen van 18+ jaar die leven...

Lees meer
SPAAR JE CLUB GEZOND!

SPAAR JE CLUB GEZOND!

Beste verenigingen, Na een jaar vol maatregelen en beperkingen organiseert PLUS dit najaar een sympathieke spaaractie waarmee we het verenigingsleven in Lelystad een steuntje in de rug willen geven. Clubs en verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden bij PLUS Postma...

Lees meer
Sportspullen gevraagd voor de SportSpullenMarkt (SSM)

Sportspullen gevraagd voor de SportSpullenMarkt (SSM)

Beste verenigingen, Zoals jullie al via Timo hebben vernomen komt er in de Nationale Sportweek een SportSpullenMarkt (SSM) voor mensen die in armoede leven. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat inwoners die in armoede leven ‘gratis’ lid zouden kunnen worden van...

Lees meer
Lelystad ‘host city’ Nationale Sportweek 2021

Lelystad ‘host city’ Nationale Sportweek 2021

Lelystad is 'host city' van de Nationale Sportweek 2021. In deze week worden inwoners van Lelystad gestimuleerd om in beweging te komen en (weer) lid te worden van een sportvereniging of sportclub. Naast Lelystad zijn Alphen aan den Rijn, Coevorden, Eindhoven en...

Lees meer

© Sportplatform Lelystad 2021