Selecteer een pagina

Sportplatform Lelystad

39 verenigingen en sportaanbieders sloten zich al aan

Sportplatform Lelystad heeft als missie de verbindende factor te zijn tussen enerzijds alle sportaanbieders in Lelystad, waarbij kennis gedeeld wordt en samenwerking gestimuleerd. Anderzijds tussen de sportaanbieders en de gemeente Lelystad, waarbij de sport bijdraagt aan een constructief dialoog en een adviserende rol heeft.

Alle aangesloten partijen vormen samen Sportplatform Lelystad. De vertegenwoordiging naar buiten wordt gedaan door de kerngroep, met daarin de aanvoerders namen de commerciële aanbieders, de binnensport en de buitensport. Deze kerngroep verzamelt signalen bij de achterban, organiseert indien gewenst thematafels voor dialoog en stemt af met gemeente, politiek en Sportbedrijf Lelystad.

Tijdens de Sporttafel heeft Jack Schoone, de wethouder van Sport en Bewegen in de gemeente Lelystad, toegezegd Sportplatform Lelystad te accepteren als advies en overleg partner. Binnenkort zal er een persmoment worden georganiseerd waarbij de ondertekende intentieverklaringen worden overhandigd.

Alles wat het Sportplatform onderneemt heeft als doel Lelystad in beweging te krijgen en te houden op een vitale manier.

Communicatie tijdlijn

Lelystad, 27-12-2021

Hieronder een samenvatting van het overleg met de wethouder. Ik denk dat we veel bereikt hebben in 2021. Veel lees plezier en natuurlijk een fijne jaarwisseling. 

De wethouder ziet ons als dè vertegenwoordiger van de sportaanbieders (een soort vakbond) in Lelystad en wil ons positioneren als overlegpartner. Dit laatste is een collegebesluit dus blijft deze status behouden ook als de heer Schoone geen wethouder wordt na de verkiezingen.  Hij wil sportaanbieders vooral ook naar ons verwijzen. Wij krijgen een rechtstreekse lijn met hem. Terug naar de basis van sport; prestatie en plezier. Het verleden afhechten en richten op toekomst. Sport is heel belangrijk! Met name ook op het gebied van welzijn is een investering in sport vaak veel effectiever en daar wil de wethouder op inzetten. 

We gaan op zoek naar een gemeenschappelijke ambitie bij alle sportaanbieders, partners, gemeente en bestuur; Lelystad meer laten sporten en bewegen moet het uiteindelijke doel zijn. Ons overleg moet op een hoger level (tactisch en strategisch) verder. Afspraak is wel dat het operationele wel elders goed wordt opgepakt.

De nieuwe directeur van het Sportbedrijf krijgt de opdracht om vooralsnog in verbinding te gaan met sportaanbieders om de relatie werkbaar te houden. Eea kan hij/zij niet alleen overlaten aan de VO -er.

De wethouder heeft mooie plannen voor toekomst; ijsbaan/skeelerbaan, nieuwe sportpark locaties  etc. Gemeenteraad steunt hem vooralsnog. Hij gaat een promo maken over zijn ambitie tbv de sport op ons verzoek. Na de verkiezingen hoopt hij weer wethouder Sport te worden.
Er komt snel een pilot tbv volwassenfonds sport en cultuur.
Wij (het platform) worden genoemd in jaarplan Sportbedrijf als structurele overlegpartner. Voor de kosten die het platform maakt kunnen we subsidie aanvragen.

Voorstel 2022; formele sportraad  on hold. We kijken hoe wij de komende tijd worden meegenomen in besluitvorming en worden ondersteund door sportbedrijf en gemeente. Intern moeten we op pad voor nog meer draagvlak en betrokkenheid bij alle sportaanbieders van onze stad.

Lelystad, 08-12-2021

Beste leden,

Vanavond als lid van de kerngroep van het Sportplatform Lelystad tijdens de inspraakavond de Lelystadse gemeenteraad gevraagd aan te sturen op beleid met het doel meer inwoners te laten sporten en bewegen. Beleid en uitvoering in samenwerking met alle Lelystadse sportaanbieders.

Sport is een publieke voorziening en moet beschikbaar zijn voor iedereen. Voldoende sporten en bewegen levert winst op voor de samenleving. Ook aandacht gevraagd voor de positie en relatie van onze sportaanbieders tov gemeente en Sportbedrijf in de toekomst en nu in crisistijd voor de sport.

Download hier het begeleidende document

 

Lelystad, 03-11-2021

Beste leden,

Het Sportplatform heeft dinsdag kennisgemaakt en gesproken met een delegatie van de Raad van Commissarissen (RvC) van Sportbedrijf Lelystad. Ook de directeur-bestuurder van Sportberijf Lelystad was aanwezig bij dit constructieve gesprek. Naast de eerdere afspraken die gemaakt zijn (zie bericht hieronder) is afgesproken dat het Sportplatform en een delegatie van de RvC van Sportbedrijf Lelystad elkaar jaarlijks zullen ontmoeten en bijpraten.

Bij belangrijke meningsverschillen tussen de sportaanbieders en het Sportbedrijf is het nu ook mogelijk de RVC te consulteren. De directeur van het sportbedrijf organiseert in een dergelijke situatie een gesprek met de RVC.

Nieuw is ook dat we de gemeenteraad hebben uitgedaagd om met ons in debat te gaan over het thema Sport en Bewegen in Lelystad.

 

Lelystad, 14-10-2021

Beste leden,

Vandaag heeft een delegatie van het Sportplatform en de directeur van het Sportbedrijf uitgebreid met elkaar gesproken. Een constructief overleg, waarin we nog meer proberen schouder aan schouder samen te werken. Vandaar dat is besloten dat we vanaf 2022 elk kwartaal een overleg plannen om bij te praten en bekijken waar we elkaar kunnen verstevigen en ondersteunen.

Aangezien het Sportplatform haar leden vertegenwoordigt, zal het Sportplatform elke kwartaal inventariseren welke gezamenlijke en overstijgende knelpunten er zijn en deze agenderen in het overleg. Het Sportbedrijf continueert het gebruikersoverleg, zodat ook praktische onderwerpen aan bod komen die voor een specifieke vereniging relevant zijn om te bespreken.

 

Lelystad 6-10-2021

Beste fractievoorzitters,

Op 19 juni heeft u van ons een mail gehad over het onlangs opgerichte Sportplatform Lelystad en onze ambitie tbv het verkiezingsprogramma GR 2022. Helaas hebben we nog niet van iedereen een reactie mogen ontvangen. Omdat we binnenkort onze deelnemers een overzicht willen geven over hoe politieke partijen denken over sport en bewegen in Lelystad en over het Sportplatform Lelystad wil ik u vragen alsnog te reageren.

Pamflet Sportplatform Lelystad

Gezonde en energieke inwoners, dat willen we allemaal. Als Sportplatform Lelystad denken we dat we een bijdrage kunnen leveren aan deze mooie ambitie. Het Sportplatform Lelystad bestaat uit een groep van 36 Lelystadse sportaanbieders (verenigingen en commerciële aanbieders) die een intentieverklaring hebben ondertekend waarin zij beloven elkaar te ondersteunen en samen te werken bij de organisatie van de sport in Lelystad. Daarnaast wil het platform een volwaardig gesprekspartner zijn als het gaat over beleid in het belang van sport en bewegen in onze stad.

Om richting te geven aan onze gemeenschappelijke ambitie hebben wij een pamflet samengesteld.Dit pamflet is aangeboden aan alle politieke partijen in Lelystad.

Wethouder Sport Jack Schoone neemt de intentieverklaringen in ontvangst van Herman van Haarlem, vertegenwoordiger namens de binnensport. Achter op de foto Elske Warners (namens de buitensport) en Anil Ghiraw (namens de commerciële sport). Op de foto ontbreekt Roger van der Klugt. Aan hem dankt het platform het vele secretariaatswerk.

Foto: Fotostudio Wierd.

Wethouder Jack Schoone neemt intentieverklaring Sportplatform in ontvangst

Rol verenigingen en andere sportaanbieders essentieel

In 2021 is het Sportplatform opgericht. Het platform bestaat uit 36 sportaanbieders uit de sectoren Sport en Bewegen en gezondheid. Voorzitter Herman van Haarlem overhandigde woensdag 9 juni 2021 de intentieverklaringen aan wethouder Sport Jack Schoone. De heer Van Haarlem gaf hierbij aan dat hij hoopte dat dit het begin zou zijn van een goed gesprek tussen uitvoerders en beleidsmakers, met als doel van Lelystad een sportieve en sociale stad te maken. Wethouder Jack Schoone nam de intentieverklaringen graag in ontvangst en onderstreepte de sociale rol van de verenigingen en andere sportaanbieders. Iets wat in deze Corona tijd extra duidelijk is geworden. Ook de wethouder wil graag het gesprek voeren en benadrukte zijn ambitie om Lelystad niet alleen qua inwoneraantal te laten groeien, maar zeker ook als sportieve hoofdstad van de Flevoland.

Sta jij er nog niet bij?

Berichten

Lelystad breidt Jeugdfonds Sport en Cultuur uit tot 27 jaar

Lelystad breidt Jeugdfonds Sport en Cultuur uit tot 27 jaar

Jongvolwassenen in Lelystad tot en met 27 jaar kunnen volgend jaar ook een beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Via het Jeugdfonds kunnen kinderen uit gezinnen die daar eigenlijk geen geld voor hebben een bijdrage krijgen voor deelname aan sport en cultuur....

Lees meer
Lokale Sportplatformen

Lokale Sportplatformen

Een Lokale sportraad is een bundeling van vertegenwoordigers van de lokale sport. Het is een stevige gesprekspartner voor de gemeente doordat de sportraad het belang van de clubs op tafel legt. Zo’n lokale samenwerking komt ten goede aan het versterken van clubs en...

Lees meer
Vrijwilligers gezocht voor de Benelux Tour 2021

Vrijwilligers gezocht voor de Benelux Tour 2021

Op dinsdag 31 augustus komt de Benelux Tour Lelystad aandoen. De 2e etappe vind hier dan plaats en dat is een tijdrit. Op deze dag zullen toppers als Mathieu van der Poel, Tom Dumoulin, Peter Sagan en vele andere toppers de stenen uit de weg fietsen in en rond...

Lees meer

© Sportplatform Lelystad 2021