Sport en beweegvisie 2023-2030

31-01-2023 De Raad stemt unaniem in met Sport en Beweegvisie 2023-2030

Tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2023, werd de Sport en Beweegvisie 2023-2030 unaniem aangenomen. De Sport en Beweegvisie 2023-2030, geschreven door A. Kasel beleidsambtenaar Sport van gemeente lelystad met inbreng van sportverenigingen n.a.v drie Sportcafés, is het plan voor de toekomst voor een sportief en gezond Lelystad.

De inwoners van Lelystad bewegen minder dan de landelijke beweegnorm en het aantal kinderen met overgewicht is hier hoger dan in de rest van Nederland. De raad had zich al ten doel gesteld om meer mensen (8.300) aan het bewegen te krijgen en daar komt komt de omarming van de Sport en Beweegvisie 2023-2030 bij.

In de Sport en Beweegvisie 2023-2030 staan 3 voorstellen om tot een gezond en beter sportklimaat in Lelystad te komen. De raad stemde in met het voorstel “De basis op orde”. Dit voorstel betekend dat de huidige voorzieningen daar waar noodzakelijk een update krijgen en dat de 4de sporthal (Porteum) er gaat komen. Deze Sporthal moet de huidige krapte oplossen. Meer leerlingen die sportlessen kunnen volgen en sportverenigingen die de wachtlijsten kunnen wegwerken.

De komende jaren wordt gekeken wat er nodig is om de groei van Lelystad naar 100.000+ inwoners bij te benen.

© Sportplatform Lelystad 2021