De Provincie Flevoland wil maatschappelijke initiatieven ondersteunen die een bijdrage leveren aan het welzijn van de Oekraïense vluchtelingen in Flevoland en hun deelname aan de Flevolandse maatschappij versterken. Dat betekent dus een activiteit waaraan Oekraïense vluchtelingen in Flevoland kunnen deelnemen, zoals Summer School, taallessen en andere sport en culturele activiteiten of workshops om elkaar te ontmoeten.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan een aantal criteria voldoen. De subsidie kan alleen worden verstrekt als:

 • a. de activiteiten voor een groep Oekraïense vluchtelingen waarvoor subsidie wordt gevraagd bijdragen aan:
  het stimuleren dat Oekraïense vluchtelingen met elkaar in contact komen en/of blijven;
  het bestrijden van eenzaamheid onder Oekraïense vluchtelingen;
  het geven van invulling aan de dag;
  het mogelijk maken en/of stimuleren dat Oekraïense vluchtelingen deelnemen aan de Nederlandse samenleving;
 • b. de activiteiten in Flevoland zijn;
 • c. de kosten die voor het initiatief zijn begroot in verhouding staan tot bijdrage aan het welzijn en/of de participatie van de Oekraïense vluchtelingen;
 • d. de subsidiabele activiteiten uiterlijk negen maanden na het verstrekken van de subsidie zijn afgerond.

Ga naar de website voor een volledig overzicht.