Lelystedelingen met een laag inkomen kunnen bij deelname aan sportieve en culturele activiteiten voortaan een beroep doen op het Volwassenfonds Sport & Cultuur. Het gaat hierbij om volwassen inwoners die een inkomen hebben tot 130% van de bijstandsnorm. Het college van burgemeester en wethouders start een pilot die tot 1 maart volgend jaar duurt. Gemeente Lelystad, Sportbedrijf Lelystad, Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur hebben hiervoor een overeenkomst ondertekend.

Iedereen kan meedoen
Wethouder Jack Schoone: “Een miljoen mensen in Nederland heeft geen geld om deel te nemen aan sport of culturele activiteiten, terwijl dat juist belangrijke ingrediënten zijn voor een gelukkig en gezond leven. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te sporten of deel te kunnen nemen aan culturele activiteiten, zoals theater- of dansles. Sport en cultuur is leuk, gezond en goed voor sociale samenhang en contacten. Daarom haakt Lelystad aan bij de landelijke Stichting Volwassenenfonds Sport & Cultuur.”

Aanvragen
De Lelystedelingen die voor een bijdrage in aanmerking willen komen doen eerst een aanvraag via een intermediair, zoals een schuldhulpverlener, buurtsportcoach of maatschappelijk werker. Een overzicht van alle intermediairs is te vinden op de website van het volwassenfonds. Bij goedkeuring wordt de contributie of het lesgeld voor een sport of culturele activiteit voor maximaal een jaar uit het fonds betaald. Ook kan er een aanvraag worden gedaan voor materialen, zoals kleding of de huur van een instrument. Het maximaal aan te vragen bedrag per volwassene is 250 euro voor sportactiviteiten en 450 euro voor culturele activiteiten.