Een Lokale sportraad is een bundeling van vertegenwoordigers van de lokale sport. Het is een stevige gesprekspartner voor de gemeente doordat de sportraad het belang van de clubs op tafel legt. Zo’n lokale samenwerking komt ten goede aan het versterken van clubs en bij de borging van de sportakkoorden. Dus hoe meer sportraden, hoe beter voor de sport!

Vanuit het lokale sportakkoord bieden we begeleiding om een sportraad te starten of te versterken. Hierdoor ontstaat er een duurzame verlenging van de samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder die met de sportbonden!

Ook is er een nieuwsbrief over Lokale sportraden/platformen.

NOC*NSF