Er is al meer dan 10 jaren roofbouw gepleegd op de ontwikkeling van Sport in Lelystad. Het is zelfs zo erg, dat er nauwelijks politieke partijen zijn die het onderwerp Sport in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen. Dat bleek maandag uit een bijeenkomst met sportvertegenwoordigers en wethouder Jack Schoone als onderdeel om samen tot een Sportvisie 2030 te komen.

Ondanks het feit dat al de gemiddelde Lelystedeling al jaren lang bovengemiddeld overgewicht heeft en ondergemiddeld actief is met bewegen (en dat is niet alleen sporten) wordt er geen extra geld vrijgemaakt om die achterstand in te lopen.

Te weinig zaalruimte
In de tussentijd verslechtert de staat van zowel binnen- als buitenaccommodaties en is de hoeveelheid zaalruimte voor binnensporten veel te laag. Een stad met de omvang van Lelystad komt wellicht zelfs twee sporthallen tekort. Daardoor lopen sportclubs al enige tijd tegen de grenzen van hun zaalruimte aan.

En dat is met de start van Porteum alleen maar slechter geworden. Er is namelijk wel een nieuwe school neergezet, maar de daarbij benodigde sportfaciliteiten lijkt men gewoon te zijn vergeten. Porteumscholieren fietsen nu voor hun gymles nog naar de oude en al lang afgeschreven sporthal van de voormalige SGL en de sportzaal van het voormalige Arcus.

De achterstand zal de komende jaren niet ingelopen kunnen worden. De bouw van een sporthal is niet zo maar gerealiseerd en zal eerst nog allerlei politieke en ambtelijke procedures door moeten. Daarna komt Lelystad vrijwel zeker bij een of andere aannemer op de al volle wachtlijst te staan.

Groeiambitie
Als je hierbij ook nog eens de Lelystadse groeiambitie naar 100.000 inwoners optelt, wordt pas echt duidelijk dat het Lelystadse sportwereldje de komende jaren nog niet uit de problemen komt. Zeker als er ook door politieke partijen nauwelijks aandacht aan zal worden besteed.

Mark de Vries, Lelystad