Beste verenigingen,

De wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) is per 1 juli jl. van kracht geworden. De WBTR is een verplichting voor alle verenigingen en stichtingen. Het niet op tijd voldoen aan de verplichting kan gevolgen hebben voor de bestuursleden.

Een aantal sportbonden heeft de verplichting van de WBTR en de verwerking daarvan in de statuten als voorwaarde gesteld voor deelname aan de competities.

Notaris Jeroen van Weele van Hak en Rein Vos notarissen kan verenigingen bijstaan bij het op juiste wijze implementeren van de WBTR. Hij doet daarbij het volgende aanbod.

Een statutenscan voor iedere vereniging voor een bedrag van € 125,00 (incl. BTW) om op die manier voor de individuele sportverenigingen een eerste indicatie te kunnen geven van de specifieke aandachtspunten in de huidige statuten. Dat bedrag wordt verlaagd tot € 100,00 (incl. BTW) wanneer die werkzaamheden voor ten minste 15 sportverenigingen verricht mogen worden.

Verder wordt er een webinar verzorgd van ongeveer een half uur om de aanpassingen op grond van de WBTR nog even aan te stippen.

Wil je als vereniging gebruik maken van dit aanbod, meld je dan bij Herman van Haarlem op info@sportplatformlelystad.nl