Sportservice Flevoland is per 1 mei gestart met het onderzoek ‘Onbeperkt in beweging in Flevoland’. Dit is een drie-meting naar het beweeggedrag en sportwensen van mensen met een beperking.

‘Wij zijn op zoek naar deelnemers aan dit onderzoek. Iedereen met een beperking en woonachtig in Flevoland kan de vragenlijst anoniem invullen’, vertelt Maarten van Erp, projectleider bij Sportservice Flevoland.

De verkregen resultaten worden gebruikt om lokaal het sporten en bewegen voor mensen met een beperking te verbeteren. Van Erp: ‘Dit kan inhouden het verbeteren van sportaanbod of sportaccommodaties, maar ook op het gebied van begeleiding en het kiezen van hulpmiddelen. Op deze manier en middels de lokale sportakkoorden, kan de doelstelling “een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving” bereikt worden’.

Concrete acties

Het eerste onderzoek ‘Onbeperkt in beweging in Flevoland’ heeft in 2012 plaatsgevonden. In de jaren daarna is dit onderzoek nog een paar keer uitgevoerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze onderzoeken zijn er in de afgelopen jaren verschillende concrete acties ondernomen. ‘Zo hebben wij geïnvesteerd in het beter zichtbaarder worden van sportaanbod in Flevoland’. Het complete aanbod is nu te vinden op het landelijke platform Uniek Sporten: www.unieksporten.nl (een samenwerkingsverband van Fonds Gehandicaptensport, NOC*NSF, Ministerie van VWS, De Onderwijsspecialisten en de Nederlandse Loterij – red.)

‘Daarnaast zijn er steeds meer sportaanbieders met speciaal aanbod bijgekomen en is er geïnvesteerd in sportaanbod voor diverse doelgroepen. Ook hebben Flevolandse gemeenten in hun beleid meer aandacht voor de inclusieve samenleving’.

De vragenlijst is zowel digitaal als gedrukt beschikbaar. De digitale versie is te vinden op www.sportflevo.nl/nieuws/detail/unieksporter. Gedrukte exemplaren zijn op te vragen bij Maarten via vanerp@sportflevo.nl.