NOC*NSF en VSBfonds lanceren eind mei een nieuw Nationaal Fonds voor de Sport. Omdat we er samen van overtuigd zijn dat de vele sportverenigingen, sportfondsen, sportbonden en andere georganiseerde sportinitiatieven, -projecten en -programma’s in ons land een belangrijke, positieve maatschappelijke impact hebben op de wijken, buurten en gemeenten waar zij actief zijn. Naast hun bijdrage aan de noodzakelijke beweging en gezondheid van mensen staan deze organisaties vaak midden in de samenleving en vervullen zij een essentiële, sociaal verbindende functie.

Al jaren verbinden sportverenigingen de meest uiteenlopende mensen. Leden en vrijwilligers, jong en oud. Minstens zo belangrijk is dat zij in staat zijn mensen uit verschillende culturen, sociale klassen en van diverse komaf met elkaar te verbinden rondom sport en bewegen. ‘Verenigen’ is wat zij letterlijk als geen ander doen. De sportvereniging zit letterlijk in de wijk en is ook van de wijk.

Voor iedereen
Bovendien trekken verenigingen steeds vaker richting de veldjes en pleintjes van de wijk. Zo zijn er bijvoorbeeld hockeyclubs die hun imago van ‘elitesport’ willen doorbreken en hun zichtbaarheid willen vergroten bij groepen mensen die normaal gesproken niet voor de hockeysport zouden kiezen, of er in hun ‘bubbel’ eenvoudigweg nooit mee in aanraking zijn gekomen. Sport is er voor iedereen, zo luidt het motto. Dat sluit nauw aan bij de hoofdgedachte van VSBfonds: iedereen doet mee.

Door na corona
Waarom een nieuw fonds, vraagt u zich misschien af. Sportverenigingen hebben het in het afgelopen coronajaar bijzonder zwaar gehad. Wedstrijden en trainingen gingen veelal niet door. Kantineopbrengsten waren er niet of nauwelijks. En ook de binding met de vele vrijwilligers stond onder druk. Om de sportverenigingen in staat te stellen hun sleutelrol op het gebied van sociale cohesie en inclusie ook na corona te blijven vervullen, kiezen NOC-NSF, het ministerie van VWS en VSBfonds voor een gezamenlijke financiële inspanning. We doen dit mede op basis van de resultaten en onderzoeken in een eerder gezamenlijk ondernomen studie rondom de financiering van de sport, waarvan de resultaten zijn opgenomen in het NOC*NSF-rapport Klinkende Munt.

Structurele ondersteuning
Het doel is niet alleen onze eerste injectie, maar een permanent fonds dat gaat zorgen voor structurele ondersteuning. Waarmee sportverenigingen en andere sportinitiatieven aan de bal kunnen blijven wat betreft hun niet weg te denken en o zo belangrijke rol voor de Nederlandse maatschappij. Meer informatie volgt later op onze website.

Bernt Schneiders
Directeur VSBFonds